Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
81 07/2009/TTLT-BGD ĐT Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo 00-00-0000 07-2009-ttlt-bgddt-bnv.pdf
82 12/2009/TT-BGD ĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở. 12-05-2009 tt12bgd.pdf
83 13/2009/TT-BGD ĐT Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh 19-05-2009 tt13bgd.pdf
84 70/2009/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề 21-08-2009
85 4148 /BGDĐT-GDMN Hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi 15-07-2010 4148gdmn.doc

Văn bản mới

 • Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDDT Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi (

  http://pladollmo.com/4fO

  )
 • Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (

  TT_19_2015_TT-BGDDT_Quy_che_quan_ly_bang_THCS-THPT.doc

  )
 • Thông tư Liên tịch Số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (

  TTLT_so_11_cua_BGDDT.BNV.doc

  )
 • Hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 (

  Thong_Tu_01_2015_TTLT-BNV-BTC.pdf

  )
 • Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (

  Nghi_dinh_108.pdf

  )

Thống kê số liệu

Các thành viên : 2
Nội dung : 516
Liên kết web : 20
Số lần xem bài viết : 1103637
Hiện có 23 khách Trực tuyến