Danh bạ điện thoại cơ quan Phòng GD&ĐT

PDF.InEmail

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN PHÒNG GD&ĐT

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hồ Đắc Thiện

Trưởng phòng

3957567

905,212,820

2

Nguyễn Thị Nhàng

Phó Trưởng phòng

3890440

935,642,419

3

Nguyễn Toàn

Tổ trưởng THHC

3847389

906,504,556

4

Nguyễn Văn Thịnh

Văn thư - Chủ tịch CÐ

3890442

1287,677,134

5

Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên MN

3890440

935,831,427

6

Nguyễn Thị Kim Chung

Chuyên viên TH

3890440

974,525,151

7

Trương Thị Thanh Hiền

Tổ trưởng phổ thông

3890441

1668,437,242

8

Huỳnh Thị Ngọc Hà

Chuyên viên THCS

3890441

1265,380.467

9

Nguyễn Thị Nam

Chuyên viên THCS

3890441

907,336,135

10

Nguyễn Văn Sơn

Phụ trách TCCB

3890442

984,891,039

11

Trương Văn Phước

Phụ trách KH-TK

3890442

1652,069,797

12

Trần Quang Tịnh

Phụ trách NGLL

3847389

982,856,729

13

Phan Ngọc Tùng

Kế toán trưởng

3958333

988,859,770

14

Ninh Van Sỹ

Kế toán BQLDA

3958333

905,571,178

15

Trần Thị Tĩnh

Thư viện - Thiết bị

 

1648,518,949

16

Lê Quốc Thắng

Bảo vệ

 

934,943,552