Danh bạ điện thoại cơ quan Phòng GD&ĐT

PDF.InEmail

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN PHÒNG GD&ĐT

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Nhàng

Trưởng phòng

 

 935,642,419

2

Bùi Nguyên Bảo

Phó Trưởng phòng

 

 935,189,034

3

Nguyễn Toàn

Tổ trưởng THHC

3847389

906,504,556

4

Nguyễn Văn Thịnh

Văn thư - Chủ tịch CÐ

3890442

1287,677,134

5

Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên MN

3890440

935,831,427

6

Nguyễn Thị Kim Chung

Chuyên viên TH

3890440

974,525,151

7

Trương Thị Thanh Hiền

Tổ trưởng phổ thông

3890441

1668,437,242

8

Huỳnh Thị Ngọc Hà

Chuyên viên THCS

3890441

1265,380.467

9

Nguyễn Thị Nam

Chuyên viên THCS

3890441

907,336,135

10

Nguyễn Văn Sơn

Phụ trách TCCB

3890442

984,891,039

11

Trương Văn Phước

Phụ trách KH-TK

3890442

1652,069,797

12

Trần Quang Tịnh

Phụ trách NGLL

3847389

982,856,729

13

Trần Thị Tĩnh

Kế toán; TV-TB

3958333

1648,518,949

14

Phan Ngọc Tùng

Kế toán Ban QLDA

3958333

988,859,770

15

Lê Quốc Thắng

Bảo vệ

 

934,943,552