Lịch công tác tuần Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Phú Ninh In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:15/1/2018 đến ngày:21/1/2018
Tuần tới   Tháng tới
CSDL co the khong ton tai, ban hay xoa rong file dbconffig.php roi setup lai
No database selected

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ