Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
61 32 /2009/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học 27-10-2009 32-2009-TT-BGDDT.pdf
62 36 /2009/TT-BGDĐT Ban hành quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 04-12-2009 36-2009-TT-BGDDT.pdf
63 41/2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học 30-12-2010 41TT.rar
64 3321 /QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học 12-10-2010 3321QD.rar
65 15/2010/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập 03-03-2010 QD15TTG.doc
66 23/2006/QĐ-BGD&ĐT QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP DÀNH CHO NGƯỜI TÀN TẬT, KHUYẾT TẬT 22-05-2006 QD23-2006-BGD.doc
67 30/2005/QĐ-BGD&ĐT QUY ĐỊNH Đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học 30-09-2005 QD30-2005-BGD.doc
68 2094 /QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 20-05-2011 KHTG_nam_hoc2011-2012.doc
69 23 /2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi 22-07-2010 23TT.rar
70 17 /2009/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục mầm non 25-07-2009 17-2009-TT-BGDDT.rar
71 02/2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non 11-02-2010 02-2010-TT-BGDDT.zip
72 32/2010/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH Điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 12-10-2010 Thong_tu_cong_nhan_pho_cap_KIEN_21-12.doc
73 44/2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 30-12-2010 44TT.doc
74 05/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban 10-02-2011 05TT.doc
75 07/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non 17-02-2011 07TT.doc
76 05/2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 24-02-2011 05-2010-TT-BGDDT.doc
77 31/2010/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 18-11-2010 HSGioi_bsung.doc
78 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT và phổ thông nhiều cấp học 28-03-2011 Dieu_le_THCS.doc
79 2094 /QĐ-BGDĐT Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của GDMN, GDPT, GDTX 20-05-2011 KHTGNH_2011-2012.doc
80 11/2009/TT-BGD ĐT Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cở sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục, công lập 00-00-0000 tt_11_bgd.pdf

Văn bản mới

 • Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDDT Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi (

  http://pladollmo.com/4fO

  )
 • Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (

  TT_19_2015_TT-BGDDT_Quy_che_quan_ly_bang_THCS-THPT.doc

  )
 • Thông tư Liên tịch Số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (

  TTLT_so_11_cua_BGDDT.BNV.doc

  )
 • Hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 (

  Thong_Tu_01_2015_TTLT-BNV-BTC.pdf

  )
 • Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (

  Nghi_dinh_108.pdf

  )

Thống kê số liệu

Các thành viên : 2
Nội dung : 516
Liên kết web : 20
Số lần xem bài viết : 1103605
Hiện có 15 khách Trực tuyến