Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
41 CV 141/KTKĐCLGD Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT 10-03-2010 cv_141-ktkdclgd.pdf
42 CV 140/KTKĐCLGD Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS 10-03-2010 cv_140-ktkdclgd.pdf
43 CV 115/KTKĐCLGD Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học 09-02-2010 cv_115ktkdclgd.doc
44 46/2008/CT-BGDĐT CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục 05-08-2008 CT46-2008-BGD.doc
45 83/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông 31-12-2008 qd_83-2008.doc
46 04/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học 04-08-2008 qd_04-2008.doc
47 80/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông 30-12-2008 qd_80-2008.doc
48 12 /2009/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở 12-05-2009 12-2009-TT-BGDDT.doc
49 54/2011/NĐ-CP Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04-07-2011 ND54CP.pdf
50 30/2005/QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học 30-09-2005 QD30-2005-BGD.doc
51 23/2006/QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP DÀNH CHO NGƯỜI TÀN TẬT, KHUYẾT TẬT 22-05-2006 QD23-2006-BGD.doc
52 15/2010/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập 03-03-2010 QD15TTG.doc
53 51/2007/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ trường tiểu học 31-08-2007 51-2007-BGD.doc
54 7984/BGDĐT-GDTrH HD dạy học Ngoại ngữ 01-08-2008
55 7120 /BGDĐT-GDTrH Tích hợp nội dung GDBVMT vào các môn học cấp THCS và THPT 07-08-2008
56 2373/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn 14-06-2010 2373QD.rar
57 51/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 15-09-2008 51-2008-QD-BGDDT.doc
58 37/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phòng học bộ môn 16-07-2008 37-2008-QD-BGDDT.doc
59 06/2009/TT -BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú 31-03-2009 06-2009-TT-BGDDT.doc
60 14/2007/QĐ-BGDĐT QUY ĐỊNH Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 04-05-2007 14-2007-qd-bgddt.rar

Văn bản mới

 • Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDDT Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi (

  http://pladollmo.com/4fO

  )
 • Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (

  TT_19_2015_TT-BGDDT_Quy_che_quan_ly_bang_THCS-THPT.doc

  )
 • Thông tư Liên tịch Số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (

  TTLT_so_11_cua_BGDDT.BNV.doc

  )
 • Hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 (

  Thong_Tu_01_2015_TTLT-BNV-BTC.pdf

  )
 • Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (

  Nghi_dinh_108.pdf

  )

Thống kê số liệu

Các thành viên : 2
Nội dung : 516
Liên kết web : 20
Số lần xem bài viết : 1103631
Hiện có 22 khách Trực tuyến