Bạn đang ở:
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
21 917 /KH/BGDĐT-BVHTTDL KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2011-2012 31-08-2011 917KH.doc
22 5842/BGD ĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông 01-09-2011 Huong_dan_Dieu_chinh_ND_DH_01.9.2011.rar
23 6159 / BGDĐT – GDTH Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho GV Tiếng Anh TH năm học 2011-2012 16-09-2011 T9-6159GDTH.doc
24 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ 13-09-2011 175TTLT.doc
25 45/2011/QĐ-TTg Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với GVMN có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí 18-08-2011 9561_QD45TTG_GVMN_dongBHXH.pdf
26 36/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non 00-00-0000 Boi_duong_TX_GVMNon.rar
27 5454/BGDĐT-GDMN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2011-2012 00-00-0000 5454GDMN.doc
28 5438/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học 00-00-0000 5438GDTH.doc
29 5433 /BGDĐT-GDTX Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX 00-00-0000 5433GDTX.doc
30 5358/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 00-00-0000 5358GDTrH.doc
31 42/2011/QĐ-TTg Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục 05-08-2011 QD42TTG_BAO_LUU_PCAP.pdf
32 71/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP 24-05-2011 71TT-BTC.pdf
33 40/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 00-00-0000 40-ND-CP.doc
34 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 16-06-2011 26TTLT.doc
35 2340/QĐ-UBND Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam - Năm học 2011-2012 22-07-2011 QD_UBND_ve_KHTGNH.doc
36 1344/QĐ-BNV Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh 11-07-2011 QD_BNV1791.doc
37 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 15-07-2011 29-TTLT-BTC-BGDmam_non.doc
38 28/2011/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 15-07-2011 28TT.doc
39 9040/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn đánh giá ngoài và đánh giá lại cơ sở giáo dục phổ thông 12-10-2009 cv_9040bgddt-ktkdclgd.doc
40 7880/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông 08-09-2009 cv_7880-BGDDT-KTKDCLGD.doc