Bạn đang ở:
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
1 Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDDT Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi 00-00-0000

http://pladollmo.com/4fO

2 Số 19/2015/TT-BGDDT Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 00-00-0000

TT_19_2015_TT-BGDDT_Quy_che_quan_ly_bang_THCS-THPT.doc

3 Số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư Liên tịch Số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 16-06-2015

TTLT_so_11_cua_BGDDT.BNV.doc

4 01/2015/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 00-00-0000

Thong_Tu_01_2015_TTLT-BNV-BTC.pdf

5 108/2014/NĐ-CP Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 00-00-0000

Nghi_dinh_108.pdf

6 717/QĐ-UBND Quyết định 717/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Ninh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 29-08-2014

Quy_che_nang_luong_truoc_han_cua_huyen.pdf

7 08/2013/TT-BNV Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 29-08-2014

Thong_tu_08_huong_dan_nang_bac_luong_thuong_xuyen_va_nang_bac_luong_truoc_thoi_han.doc

8 10/2012/TT-BGDĐT QUY CHẾ Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 06-03-2012 Quy_che_thi_tot_nghiep_THPT_ky_ban_hanh_2012.doc
9 06/2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 15-02-2012 06TT2012.doc
10 07 /2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ 00-00-0000 Thong_tu_07.doc
11 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 30-12-2011 68-2011TTLT.zip
12 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 00-00-0000 68-2011TTLT.zip
13 58/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 12-12-2011 58-2011-TT.doc
14 56/2011/TT-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 25-11-2011 Quy_che_HSG_cap_quoc_gia.pdf
15 55/ 2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh 22-11-2011 55-2011-TT_Dieu_le_chameHS.rar
16 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non 23-11-2011 7886KTKD_tu_danhgia_MN.doc
17 45/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non 11-10-2011 45TT.rar
18 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo 19-10-2011 47-2011TTLT.pdf
19 48/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non 25-10-2011 48-TT-2011.pdf
20 4068/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 08-09-2011 4068QD.rar