Theo bạn Cổng thông tin này đã có đầy đủ nội dung chưa?

Số người tham gia bình chọn
3807
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 08:59
Lần bình chọn cuối cùng
Chủ nhật, 10 Tháng 12 2023 19:43

Theo bạn Cổng thông tin này đã có đầy đủ nội dung chưa?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Còn thiếu
1823 47.9%
Rất đầy đủ
1299 34.1%
Bình thường
553 14.5%