Tài liệu tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

PDF.InEmail

Tài liệu tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

https://drive.google.com/drive/folders/1RbFFXGbEWXE3r8HRvmXU3YTR1ZGVUUkG?usp=sharing

Tìm kiếm

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lời Ru Xanh

Thống kê số liệu

Các thành viên : 2
Nội dung : 516
Liên kết web : 20
Số lần xem bài viết : 1103642
Hiện có 14 khách Trực tuyến