Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các trường MG, TH, THCS năm học 2019-2020

PDF.InEmail

        Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) là một trong những hình thức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của trường học, nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện để CBCCVC, NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, người quản lý đối với công chức, viên chức, người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội trong nhà trường hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các hành vi gây mất đoàn kết; ổn định, xây dựng trường học hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, không ngừng phát triển.

24 1 HN Cong chuc

        Trong những năm qua, các trường học trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị CBCC, VC, NLĐ theo đúng quy định. Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, tác dụng của việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức hội nghị CBCC, VC, NLĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. CB, CC, VC ý thức hơn về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

        Quá trình tổ chức hội nghị năm học 2019-2020 được chuẩn bị chu đáo và diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20/9/2019 tại các trường MG, TH, THCS. Hiệu trưởng các trường phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; chuẩn bị nội dung, chương trình, các điều kiện và phân công cụ thể, phân rõ trách nhiệm cho từng thành viên thực hiện. Tại hội nghị, người đứng đầu nhà trường thực hiện công khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên; kế hoạch công tác, hoạt động giáo dục; các nội quy, quy chế; kinh phí hoạt động hàng năm; việc trích lập và sử dụng các quỹ; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vi; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVCNLĐ... Cán bộ, CCVCNLĐ phát huy dân chủ, trách nhiệm, tích cực thảo luận, tham gia ý kiến tìm các biện pháp, giải pháp xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp không ngừng phát triển...

        Hội nghị CBCC, VC, NLĐ năm học 2019-2020 tại 100% các trường đều được cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện quan tâm theo dõi, tham dự. Các trường cùng với BCH công đoàn cơ sở quan tâm tổ chức, thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thông qua hội nghị, trí tuệ tập thể được phát huy; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người sử dụng lao động trong công tác quản lý, điều hành không ngừng được nâng cao; các ý kiến, kiến nghị, đề xuất về chế độ chính sách, các điều kiện làm việc, dạy học được kịp thời giải quyết; các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình tình hình, sát với thực tế từng trường..../.

Nguyễn Toàn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tìm kiếm

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lời Ru Xanh

Văn bản mới

 • Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDDT Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi (

  http://pladollmo.com/4fO

  )
 • Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (

  TT_19_2015_TT-BGDDT_Quy_che_quan_ly_bang_THCS-THPT.doc

  )
 • Thông tư Liên tịch Số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (

  TTLT_so_11_cua_BGDDT.BNV.doc

  )
 • Hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 (

  Thong_Tu_01_2015_TTLT-BNV-BTC.pdf

  )
 • Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (

  Nghi_dinh_108.pdf

  )

Thống kê số liệu

Các thành viên : 2
Nội dung : 361
Liên kết web : 20
Số lần xem bài viết : 544704
Hiện có 29 khách Trực tuyến