Theo bạn Cổng thông tin này đã có đầy đủ nội dung chưa?

Số người tham gia bình chọn
3770
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 08:59
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ hai, 19 Tháng 9 2022 16:59

Theo bạn Cổng thông tin này đã có đầy đủ nội dung chưa?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Còn thiếu
1817 48.2%
Rất đầy đủ
1270 33.7%
Bình thường
551 14.6%