Lịch công tác tuần Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Phú Ninh In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/10/2020 đến ngày:1/11/2020
Tuần tới   Tháng tới
CSDL co the khong ton tai, ban hay xoa rong file dbconffig.php roi setup lai
No database selected

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ