Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Phú Ninh

In

Thứ ba, 22 Tháng 12 2020 16:31

        Sáng 17/12, Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đã kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Phú Ninh.

        Qua kiểm tra thực tế công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại một số xã, thị trấn và hồ sơ sổ sách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Phú Ninh, đoàn đánh giá công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Phú Ninh đã luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự cố gắng, nhiệt tình của ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường, sự đồng thuận của cộng đồng góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu của phổ cập giáodục,xóa mù chữ.

27 KT PCGD

        Ban chỉ đạo đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để mọi người dân nhận thức được giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội. Các thành viên trong ban chỉ đạo đã phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là các thành viên phụ trách các khối xóm. Các nhà trường đã thực hiện đúng quy chế chuyên môn, có những biện pháp tích cực nâng cao chất lượng dạy học, kích thích sự đam mê học tập của học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của huyện có trình độ, trình độ tay nghề vững, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn 77,2%.

        Chất lượng giáo dục của huyện ổn định: 100% trẻ em trong độ tuổi đến lớp mẫu giáo, tỷ lệ học sinh bỏ học thấp; số người trong độ tuổi từ 15-60 tuổi được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia duy trì 30/32 trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy học và giáo dục hàng năm được củng cố, tăng cường, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới.

        Đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại Nghị định 20/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 07/TT-BGDĐT, Đoàn đánh giá huyện Phú Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 ở 10 xã, thị trấn, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Nguyễn Toàn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: