Theo bạn Cổng thông tin này đã có đầy đủ nội dung chưa?

Số người tham gia bình chọn
332
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 08:59
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ ba, 02 Tháng 7 2019 11:43

Theo bạn Cổng thông tin này đã có đầy đủ nội dung chưa?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Còn thiếu
194 58.4%
Rất đầy đủ
75 22.6%
Bình thường
63 19%