Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trên địa bàn Huyện Phú Ninh

PDF.InEmail

        Từ ngày 16 đến ngày 18/8/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2017. Tham dự lớp bồi dưỡng có 908 cán bộ, giáo viên, nhân viên được chia thành 03 lớp đến từ 34 trường MG, TH, THCS và TTHTCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

IMG20170817161506

        Trong đợt bồi dưỡng chính trị hè, các học viên được nghe BCV giới thiệu các chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XXI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 26/5/2017 của BCH Đảng bộ huyện Phú Ninh về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Bên cạnh đó, các lớp bồi dưỡng được nghe kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của ngành.

        Bồi dưỡng chính trị hè là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hàng năm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trước khi bước vào năm học mới, nhằm nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018./.

Nguyễn Toàn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tìm kiếm

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Về Phú Ninh

Văn bản mới

 • Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (

  TT_19_2015_TT-BGDDT_Quy_che_quan_ly_bang_THCS-THPT.doc

  )
 • Thông tư Liên tịch Số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (

  TTLT_so_11_cua_BGDDT.BNV.doc

  )
 • Hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 (

  Thong_Tu_01_2015_TTLT-BNV-BTC.pdf

  )
 • Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (

  Nghi_dinh_108.pdf

  )
 • Quyết định 717/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Ninh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (

  Quy_che_nang_luong_truoc_han_cua_huyen.pdf

  )

Thống kê số liệu

Các thành viên : 2
Nội dung : 265
Liên kết web : 20
Số lần xem bài viết : 305892
Hiện có 7 khách Trực tuyến