Nâng cao chất lượng cho trẻ em làm quen với môi trường xung quanh

PDF.InEmail

- Giáo viên thực sự yêu nghề mến trẻ, có năng lực sư¬ phạm, nắm chắc chuyên môn .

- Có sự hiểu biết về kỹ năng dạy trẻ làm quen với môi trư¬ờng sung quanh .

- Có sự sáng tạo trong mỗi tiết dạy, luôn có sự đổi mới trong ph¬ương pháp dạy trẻ

- Th¬ường xuyên rèn luyện bản thân, kỹ năng dạy, thao tác, rèn luyện giọng nói

- Đồ dùng dạy trẻ phong phú sáng tạo hấp dẫn với trẻ .

- Làm tót công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh .

- Luôn tạo đ¬ược môi tr¬ường học mà chơi, chơi mà học .

- Chú ý rèn trẻ ít nói, chậm hiểu có ph¬ương pháp h¬ướng dẫn cụ thể .

Click vào đây để xem toàn văn sáng kiến